SL(5)142 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Tachwedd 2017

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 28 Tachwedd 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/10/2017

Dogfennau