Sesiwn Graffu ar waith y Gweinidog – Hawliau Plant a Phobl Ifanc

Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi cytuno i gynnal sesiwn graffu gyda’r Prif Weinidog ynghylch hawliau plant a phobl ifanc gan gynnwys:

 

  • sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys hawliau plant a phobl ifanc yn y modd y mae’n darparu ei rhaglenni, ei pholisïau a’i harferion;
  • goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd ar hawliau plant;
  • ymrwymiadau ac agweddau allweddol ar raglen y Llywodraeth sy’n berthnasol i hawliau plant a phobl ifanc; a
  • sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys plant a phobl ifanc yn y modd y mae’n llunio ac yn darparu ei gwasanaethau cyhoeddus.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/01/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu