NDM6533 - Dadl Fer

NDM6533 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Diogelu a hawliau cleifion yn y GIG yng Nghymru - cynorthwyo'r dioddefwr

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/10/2017

Angen Penderfyniad: 18 Hyd 2017 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd