SL(5)136 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: (dyddiad heb ei nodi) 2017

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Hydref 2017

Statws adrodd:  Clir

 

Tynnwyd SL(5)136 yn ôl a gosodwyd SL(5)151 yn ei le.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/10/2017

Dogfennau