SL(5)134 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 3 Hydref 2017

Yn dod i rym ar: 1 Tachwedd 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Hydref 2017

Statws adrodd:  Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Hydref 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/10/2017

Dogfennau