SL(5)131 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 29 Medi 2017

Yn dod i rym ar: 1 Chwefror 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Hydref 2017

Statws adrodd:  Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 14 Tachwedd 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2017

Dogfennau