Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad Rhag Ardrethi Annomestig)

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy'n deillio o'r Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad rhag Ardrethi Annomestig) ('y Bil') ar 11 Hydref 2017.

 

Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad rhag Ardrethi Annomestig) yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Hydref 2017.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2017

Angen Penderfyniad: 22 Hyd 2017 Yn ôl Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Dogfennau