Heriau digideiddio

Ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Parhaol at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ym mis Mehefin 2017 ynghylch yr heriau i Lywodraeth Cymru a ddaw yn sgil digideiddio.  Trafododd y Pwyllgor hyn ymhellach gyda’r Ysgrifennydd Parhaol yn ystod hydref 2017 a chafwyd gohebiaeth rhwng y ddau barti a basiwyd ymlaen  i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

 

Ym mis Gorffennaf 2018, cytunodd y ddau bwyllgor i ffurfio grŵp Rapporteur i wneud gwaith pellach yn y maes.

 

Disodlwyd hyn trwy sefydlu Tîm Digidol yn Llywodraeth Cymru.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/07/2017

Dogfennau