Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol

Mae'r Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol yn Fil Llywodraeth y DU a noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Dyma ei amcanion polisi penodol:

  • creu un corff - y Corff Canllawiau Ariannol Sengl - sy'n gyfrifol am yr holl ganllawiau ariannol cyhoeddus, er mwyn galluogi'r cyhoedd i gael mynediad at gyngor ar ddyledion a chanllawiau ariannol diduedd, o ansawdd da ac am ddim;
  • gwneud newidiadau i reoleiddio Cwmnïau Hawliadau Rheoli (CMCS), gan drosglwyddo cyfrifoldeb rheoleiddio i'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol er mwyn diogelu defnyddwyr rhag camymddygiad eang ar draws y sector, megis galwadau niwsans ac anogaeth o hawliadau twyllodrus.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol (PDF, 196KB) ar 5 Gorffennaf 2017.

 

Cyfeiriwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau gan y Pwyllgor Busnes ar 18 Gorffennaf 2017, gyda'r nod o gyflwyno adroddiad erbyn 5 Hydref 2017.

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2017

Angen Penderfyniad: 18 Gorff 2017 Yn ôl Y Pwyllgor Busnes

Angen Penderfyniad: Before 5 Hyd 2017 Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu