Sesiwn Graffu ar Waith Gweinidogion - dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran adeiladu economi gref.

Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi cytuno i gynnal sesiwn graffu gyda’r Prif Weinidog ynghylch dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran adeiladu economi gref, gan ganolbwyntio ar ddatblygu economaidd, trafnidiaeth, ynni, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sgiliau a phrentisiaethau.

 

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu