Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad ym mis Gorffennaf 2017 yn dilyn adolygiad ar Weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 y gwnaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ei ystyried wedyn.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyfnewid gohebiaeth â Llywodraeth Cymru, wedi cynnal ymchwiliad i effaith y Ddeddf gyda’r byrddau iechyd yn ystod haf 2018. Ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru gyda’r darganfyddiadau ym mis Hydref 2018 ac maent wedi cyfnewid gohebiaeth pellach ar y mater.

 

Yn ystod tymor yr haf 2019, ystyriodd y Pwyllgor y mater hwn eto, a chraffwyd ar ddau fwrdd iechyd yn ogystal â Llywodraeth Cymru.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2020, ond gohiriodd ei waith craffu blynyddol a drefnwyd ar gyfer yr haf oherwydd argyfwng iechyd cyhoeddus Covid-19. Trafododd y Pwyllgor y mater hwn â’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ar 9 Tachwedd 2020.

 

Sesiynau Tystiolaeth 2020

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Dydd Llun 9 Mawrth 2020

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

 

 

Sesiynau Tystiolaeth 2019

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Joe Teape

Huw Thomas

Mandy Rayani

Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget

Glyn Jones

Martine Price

Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Alan Brace

Helen Arthur

Dydd Llun 15 Gorffennaf 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

 

Sesiynau Tystiolaeth 2018

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Allison Williams

Steve Webster

Dydd Llun 2 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Tracy Myhill

Sian Harrop-Griffiths

Lynne Hamilton

Dydd Llun 9 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Len Richards

Bob Chadwick

Dydd Llun 9 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Simon Dean

Steve Elliot

Dydd Llun 16 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Sesiynau Tystiolaeth 2017

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Alan Brace

Dydd Llun 10 Gorffennaf 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 378KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2017

Dogfennau