NDM6328 - Dadl Fer

NDM6328 Jeremy Miles (Castell-nedd)

Cymru yn y Byd – meithrin cysylltiadau rhyngwladol Cymru.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2017

Angen Penderfyniad: 14 Meh 2017 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd