Amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth

Title: Wedi'i gwblhau

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i asesu pa mor gywir a dibynadwy yw'r amcangyfrif o'r costau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth.

 

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 19 Rhagfyr 2017 (PDF, 333KB) a chynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Ionawr 2018.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Swyddfa Archwilio Cymru

 

Matthew Mortlock – Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Martin Peters – Rheolwr Moeseg a'r Gyfraith, Swyddfa Archwilio Cymru

Dydd Mercher 7 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

 

Jonathan Price – Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

 

Andrew Hobden – y Tîm Arfarnu a Dadansoddi Economaidd, Llywodraeth Cymru

Dydd Mercher 7 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Leol

Jon Rae - Rheolwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dave Street - Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Chris Moore - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin

Dydd Mercher 21 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4.

Dr Clive Grace OBE, UK Research and Consultancy Services Ltd

 

Dan Bristow, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

 

Dydd Iau 29 Mehefin

2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

 

Kerry Price, Pennaeth Cyllid, Cymwysterau Cymru

 

Alison Standfast, Cyfarwyddwr Gweithredol – Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Cymwysterau Cymru

Dydd Iau 29 Mehefin

2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

 

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Rhentu Doeth Cymru

Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol, Rhentu Doeth Cymru

 

Dydd Iau 29 Mehefin

2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

7. Cenedlaethau'r Dyfodol

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Michael Palmer - Cyfarwyddwr ar gyfer Gweithredu a Pherfformiad, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Dydd Mercher 5

Gorffennaf

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 7 ar Senedd TV

8.

Alwyn Jones, Swyddog Arweiniol Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Ynys Môn a Chadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Oedolion Cymru Gyfan

 

Jenny Williams, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Is-lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Dydd Iau 13 Gorffennaf

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 8

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 8 ar Senedd TV

9. Cyngor Gwynedd

Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd

Dydd Iau 13 Gorffennaf

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 9

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 9 ar Senedd TV

10. Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Jonathan Price - Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

 

Andrew Hobden - y Tîm Arfarnu a Dadansoddi Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

Dydd Iau 19 Gorffennaf

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 10

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 10 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/05/2017

Y Broses Ymgynghori

 

Dogfennau

Ymgynghoriadau