SL(5)099 - Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gamgofrestrwyd) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’u gwnaed ar: 9 Ebrill 2017
Fe’u gosodwyd ar: 13 Ebrill 2017
Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mai 2017

Statws adrodd: Clir

Math o fusnes: Gwelliant

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/04/2017

Dogfennau