SL(5)093 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017

Fe’u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mai 2017

Statws adrodd: Clir

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/04/2017

Dogfennau