Gwneud deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth – gohebiaeth ar egwyddorion

Isod cewch ohebiaeth nad yw’n uniongyrchol berthnasol i unrhyw un o ymchwiliadau neu waith craffu ar Filiau y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad*.

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/03/2017

Dogfennau