SL(5)084 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei niodi

Fe’i gosodwyd ar: 17 Mawrth 2017

Yn dod i rym ar: 7 Ebrill 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Ebrill 2017

Statws adrodd: Craffu Technegol

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2017

Dogfennau