SL(5)082 - Rheoliadau Amgylchedd Dŵr (Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017 (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol ar y cyd

Fe’u gwnaed ar: 15 Mawrth 2017

Fe’u gosodwyd ar: 16 Mawrth 2017

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mawrth 2017

Statws adrodd: Craffu Technegol

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/03/2017

Dogfennau