SL(5)079 - Gorchymyn Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 10 Mawrth 2017

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mawrth 2017

Statws adrodd: Clir

 

Dyddiad y Pwyllgor Llawn:  4 Ebrill 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/03/2017

Dogfennau