Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Carchardai a Llysoedd

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Carchardai a Llysoedd ar 5 Ebrill 2017.

 

Methodd y Bil Carchardai a Llysoedd ym mis Ebrill 2017 oherwydd diddymiad Senedd y DU, felly nid oedd angen cydsyniad deddfwriaethol.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Gadawyd

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/03/2017

Dogfennau