Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil (Cofrestru) Pedolwyr

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil (Cofrestru) Pedolwyr yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mawrth 2017.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/02/2017

Dogfennau