Adroddiad Llywodraeth Cymru ar Reoli Grantiau

Craffodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Pedwerydd Cynulliad ar Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Reoli Grantiau mewn cyfres o sesiynau tystiolaeth rhwng mis Mawrth 2014 a mis Chwefror 2016. Tynnodd y sesiynau hynny ar gynnwys adroddiadau rheoli grantiau blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2013, 2014 a 2015, a gyhoeddwyd fel rhan o’i hymateb i’r argymhellion yng ngwaith y Pwyllgor.

 

Argymhellodd y Pwyllgor blaenorol yn ei Adroddiad Etifeddiaeth fod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus sy’n ei olynu yn parhau i graffu ar hynt gwaith Llywodraeth Cymru o ran gwella’r gwaith o reoli grantiau, yn tynnu ar adroddiadau blynyddol Llywodraeth Cymru, ac yn ystyried unrhyw dystiolaeth newydd ynghylch rheoli grantiau sy’n codi o waith yr Archwilydd Cyffredinol neu bryderon eraill sy’n cael eu tynnu at sylw’r Pwyllgor.

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/02/2017

Dogfennau