Sesiwn gychwynnol - Y Bumed Senedd

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal sesiynau cychwynnol ag uwch aelodau o staff Llywodraeth Cymru pan fônt yn dechrau yn eu swyddi.

 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn cychwynnol gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, a ddechreuodd yn ei rôl ar 21 Gorffennaf 2018.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/02/2017

Dogfennau