Datganiadau y Pwyllgor: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg