Senedd@

Bwriad rhaglen "Senedd@" yw hyrwyddo gwaith y Cynulliad ymhlith pobl Cymru, a hynny drwy ddarparu ystod o weithgareddau ymgysylltu, a thrwy gynnal busnes ffurfiol y Cynulliad mewn cymunedau ledled y wlad. Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau eisoes o dan y rhaglen Senedd@ yng Nghasnewydd, Abertawe, Wrecsam a Delyn, gan gynnwys cyfarfodydd pwyllgor allanol a gweithdai gyda grwpiau cymunedol a grwpiau ieuenctid.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/09/2018