Rheoli meddyginiaethau

Wedi'i gwblhau

 

Adolygodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ragnodi ym maes gofal sylfaenol ym mhob bwrdd iechyd ar ddiwedd 2013 ac yn 2014. Roedd y gwaith yn ystyried materion fel y gwaith cynllunio strategol o ran rhagnodi, cyflawni blaenoriaethau rhagnodi cenedlaethol a'r cyfleoedd ar gyfer sicrhau gwelliannau o ran cost ac ansawdd. Ym mis Awst 2015, asesodd archwilwyr y cynnydd a wnaed gan fyrddau iechyd yn gweithredu'r argymhellion archwilio.

 

Yn ystod 2015, adroddodd archwilwyr hefyd ar ganfyddiadau o waith lleol a oedd yn archwilio digonolrwydd cyfleusterau fferyllol mewn ysbytai, lefelau staffio fferyllfeydd ac effeithiolrwydd ystod o brosesau sy'n ymwneud â'r defnydd o feddyginiaethau mewn ysbytai.

 

Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016, hwn yn dwyn ynghyd y negeseuon allweddol o holl waith lleol yr Archwilydd Cyffredinol ar reoli meddyginiaethau. Caiff nifer o argymhellion eu gwneud ac maent wedi'u cynllunio i helpu i gryfhau trefniadau rheoli meddyginiaethau yn GIG Cymru, a chefnogi nodau rhagnodi call ehangach.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y canfyddiadau yn yr adroddiad, a chynhaliwyd ymchwiliad a lluniwyd adroddiad ym mis Mawrth 2018. Mae’r Pwyllgor wedi monitro gweithrediad yr argymhellion yn ei adroddiad yn rheolaidd ac wedi derbyn diweddariadau rheolaidd gan Lywodraeth Cymru ac roedd yr un terfynol ym mis Tachwedd 2020.

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Andrew Evans

Jean White

Alan Brace

6 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 1 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

2. Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Judy Henley

Mark Griffiths

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 2 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

3. Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Mair Davies

Cheryl Way

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 3 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Allison Williams

Suzanne Scott

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 4 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Yr Athro Rory Farrelly

Judith Vincent

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 5 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

6. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Carol Shillabeer

Karen Gully

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 6 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

7. Brwdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dr Carwyn Jones

Dr Darren Chant

16 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 7 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

8. Bwrdd Lechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Alun Edwards

Dr Alun Walters

Eryl Smeethe

16 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 8 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

9. Llywodraeth Cymru

Andrew Evans

Yr Athro Chris Jones

16 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 9 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Ymweliadau

Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Glan-rhyd, Glyn Ebwy

12 Mehefin 2017

Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Tŷ Elli, Llanelli

12 Mehefin 2017

Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Stanwell, Penarth

12 Mehefin 2017

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2016

Dogfennau