Rheoli meddyginiaethau

 

Adolygodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ragnodi ym maes gofal sylfaenol ym mhob bwrdd iechyd ar ddiwedd 2013 ac yn 2014. Roedd y gwaith yn ystyried materion fel y gwaith cynllunio strategol o ran rhagnodi, cyflawni blaenoriaethau rhagnodi cenedlaethol a'r cyfleoedd ar gyfer sicrhau gwelliannau o ran cost ac ansawdd. Ym mis Awst 2015, asesodd archwilwyr y cynnydd a wnaed gan fyrddau iechyd yn gweithredu'r argymhellion archwilio.

 

Yn ystod 2015, adroddodd archwilwyr hefyd ar ganfyddiadau o waith lleol a oedd yn archwilio digonolrwydd cyfleusterau fferyllol mewn ysbytai, lefelau staffio fferyllfeydd ac effeithiolrwydd ystod o brosesau sy'n ymwneud â'r defnydd o feddyginiaethau mewn ysbytai.

 

Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016, hwn yn dwyn ynghyd y negeseuon allweddol o holl waith lleol yr Archwilydd Cyffredinol ar reoli meddyginiaethau. Caiff nifer o argymhellion eu gwneud ac maent wedi'u cynllunio i helpu i gryfhau trefniadau rheoli meddyginiaethau yn GIG Cymru, a chefnogi nodau rhagnodi call ehangach.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y canfyddiadau yn yr adroddiad, a chynhaliwyd ymchwiliad a lluniwyd adroddiad ym mis Mawrth 2018. Mae’r Pwyllgor yn monitro gweithrediad Llywodraeth Cymru o’u hymateb i argymhellion yr adroddiad ac mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru’n rheolaidd.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Andrew Evans

Jean White

Alan Brace

6 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 1 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

2. Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Judy Henley

Mark Griffiths

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 2 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

3. Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Mair Davies

Cheryl Way

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 3 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Allison Williams

Suzanne Scott

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 4 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Yr Athro Rory Farrelly

Judith Vincent

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 5 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

6. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Carol Shillabeer

Karen Gully

19 Mehefin 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 6 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

7. Brwdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dr Carwyn Jones

Dr Darren Chant

16 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 7 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

8. Bwrdd Lechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Alun Edwards

Dr Alun Walters

Eryl Smeethe

16 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 8 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

9. Llywodraeth Cymru

Andrew Evans

Yr Athro Chris Jones

16 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 9 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Ymweliadau

Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Glan-rhyd, Glyn Ebwy

12 Mehefin 2017

Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Tŷ Elli, Llanelli

12 Mehefin 2017

Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Stanwell, Penarth

12 Mehefin 2017

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Cyhoeddwyd yr adroddiad

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu