P-05-731 Gwerthu Tir a Lonydd Mynediad yn Abercwmboi

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sue Waterson ar ôl casglu 66 llofnod bapur

Geiriad y ddeiseb

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i atal gwerthu’r tir a’r ffordd fynediad y tu ôl i eiddo 1 i 67 Park View Terrace, Abercwmboi hyd nes y ceir sylwadau gan y gymuned leol, a hyd nes y caiff opsiynau eraill eu hystyried. Mae’r gwerthiant hwn yn mynd rhagddo heb hysbysu nac ymgynghori â’r bobl hynny a gaiff eu heffeithio gan werthiant o’r fath.

Yn ei gyfarfod ar 13/11/2018 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/01/2017.

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Cwm Cynon
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/11/2016