Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm a chodi tâl

 

Mae adroddiad (PDF 1MB) Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cynnwys archwiliad o ddull strategol cynghorau o godi tâl; proses gymeradwyo cynghorau ar gyfer gosod ac adolygu tâl; ac effaith codi tâl ar wasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau. Mae’r gwaith hefyd yn cymharu perfformiad llywodraeth leol yng Nghymru â llywodraeth leol yn Lloegr a’r Alban.

 

Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Tachwedd 2016 a thrafododd y Pwyllgor ei gasgliadau ym mis Tachwedd 2016.  Ymatebodd y Pwyllgor i Bapur Gwyn  Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Llywodraeth Leol: ‘Cadernid ac Adnewyddiad’ ym mis Ebrill 2017.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru â Cyngor Dinas Caerdydd

6 Chwefror 2017

Darllenwch trawsgrifiad Sesiwn dystiolaeth 1 (PDF 393KB)

Gwyliwch Sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

6 Chwefror 2017

Darllenwch trawsgrifiad Sesiwn dystiolaeth 2 (PDF 393KB)

Gwyliwch Sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/11/2016

Dogfennau