SL(5)036 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 22 Tachwedd 2016

Yn dod i rym ar: 3 Ebrill 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Tachwedd 2016

Statws Adroddiad: Craffu ar rinweddau [PDF, 90KB]

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 13 Rhagfyr 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/11/2016

Dogfennau