NDM6167 - Dadl Fer

NDM6167 Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Dyslecsia - Golwg gwahanol ar fywyd

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/11/2016

Angen Penderfyniad: 23 Tach 2016 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Angela Burns AS