Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru fel rhan o'i rôl craffu.

 

Mae manylion pob sesiwn graffu i’w gweld yn y ‘tab cyfarfod’ uchod. Cynhaliodd y Pwyllgor ei sesiwn graffu flynyddol gyda’r Ombwdsmon ar 21 Medi 2020.

 

Mae rhagor o wybodaeth am rôl yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ar gael yma.

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ewch i’w dudalen hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddCymunedau@senedd.cymru

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu