SL(5)029 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Cofrestru Gweithwyr Ieuenctid, Gweithwyr Cymorth Ieuenctid ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2016

Yn dod i rym ar: yn unol ag erthygl 1(2)

 

Cyfarfod: 21 Tachwedd 2016

Statws Adrodd: Clir [PDF, 255KB]

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 6 Rhagfyr 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2016

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau