Consortia Addysg Rhanbarthol

 

Paratôdd Archwilydd Cyffredinol Cymru femorandwm (PDF 350KB) ar gyfer Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed mewn ymateb i'r argymhellion yn ei adroddiad ym mis Mehefin 2015, Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol (PDF 1MB).

 

Mae'r memorandwm yn adeiladu, yn rhannol, ar gyfranogiad staff Swyddfa Archwilio Cymru yn yr arolygiadau o’r pedwar a gynhaliwyd o dan arweinyddiaeth Estyn rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2016.

 

Trafododd y Pwyllgor gasgliadau’r Adroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2016. Ymatebodd y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Llywodraeth Leol: ‘Cadernid ac Adnewyddiad’ ym mis Ebrill 2017.

 

Crynodeb (PDF 380KB) o'r canlyniadau o arolwg diweddar.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Gwasanaeth Addysg ar y Cyd

Hannah Woodhouse

Nick Batchelar

27 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 573KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

1. Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg

Debbie Harteveld

Dermot McChrystal

27 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 573KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

1.  Ein Rhanbarth ar Waith

Betsan O'Connor

Barry Rees

27 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 573KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

1.Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru

Arwyn Thomas

27 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 573KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Estyn

Simon Brown

Clive Phillips

Mark Campion

27 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 573KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Owen Evans

Steve Davies

15 Mai 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 349KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/11/2016

Dogfennau