Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cyllid Troseddol

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar y Bil Cyllid Troseddol – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 155KB) ar 8 Rhagfyr 2016.

 

Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cyllid Troseddol yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Rhagfyr 2016.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/11/2016

Dogfennau