Dadl gan Aelodau Unigol: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl - Y Bumed Senedd

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.21(iv), rhaid neilltuo amser ym mhob blwyddyn Senedd ar gyfer dadleuon ar gynigion a gynigir gan unrhyw Aelod nad yw'n aelod o'r Llywodraeth (a elwir hefyd yn 'Ddadleuon Aelodau'). Y Pwyllgor Busnes sy'n penderfynu faint o amser a neilltuir i'r dadleuon hyn a'u hamlder. Bydd y Swyddfa Gyflwyno yn rhoi gwybod i'r holl Aelodau pryd y bydd pob dadl yn digwydd.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2016