Craffu ar waith y Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif yw un o brif swyddogaethau pwyllgorau’r Cynulliad. Un ffordd y gall pwyllgor wneud hyn yw drwy holi un o Weinidogion Cymru yn ystod un o’i gyfarfodydd.

 

Drwy glicio ar y tab ‘Hanes’ uchod, cewch hyd i bob un o gyfarfodydd y pwyllgor y bu’r Gweinidog uchod yn bresennol ynddo ar gyfer sesiwn graffu. Drwy glicio ar y tab ‘Cyfarfodydd’ cewch weld rhestr fanylach o agendâu neu gofnodion sy’n gysylltiedig â phob sesiwn a gynhaliwyd i’r pwyllgor graffu ar waith y Gweinidog hwn.

 

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/01/2014