P-05-719 Cyllid gan Gynulliad Cymru ar gyfer Gwasanaethau

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Harry Hayfield ar ôl casglu 21 llofnod.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar y Cynulliad i gyllido gwasanaethau hanfodol yng Nghymru nad ydynt yn cael cyllid gan y Llywodraeth (fel Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub a’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid).

 

Gwybodaeth ychwanegol

Yn 2015, achubodd Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub 9,763 o bobl o ddyfroedd y Deyrnas Unedig (gan gynnwys 1,029 o bobl yn nyfroedd Cymru). Cafodd y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid dros filiwn o alwadau i’w llinell gymorth ledled y DU yn 2015 a sicrhaodd bron i 1,800 o euogfarnau ar gyfer creulondeb i anifeiliaid. Fodd bynnag, nid yw’r sefydliadau hyn yn cael unrhyw gyllid gan Lywodraeth San Steffan er eu bod yn gorfodi cyfreithiau Llywodraeth San Steffan.

Credaf fod hyn yn anghywir yn 2016, ac y dylai’r sefydliadau datganoledig gyllido’r gwaith caled y mae’r sefydliadau hyn yn ei wneud dros bobl Cymru.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 29/11/2016 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Chytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb ar y sail nad yw’n swyddogaeth y Pwyllgor i awgrymu wrth fudiadau’r trydydd sector eu bod yn ceisio arian gan Lywodraeth Cymru.

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y deisebydd yn awgrymu y gall fod am ddangos llythyr Ysgrifennydd y Cabinet i unrhyw sefydliadau y mae’n teimlo a fyddai’n elwa o gael gwybodaeth am ariannu gan Lywodraeth Cymru neu awdurdodau lleol.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/11/2016.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Ceredigion
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/10/2016