Adroddiad(au) Archwilydd Cyffredinol Cymru

Bydd y Pwyllgor yn trafod sylwadau Llywodraeth Cymru ynghylch adolygiad(au) yr Archwilydd Cyffredinol.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/10/2016