Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (Rhif 1) ar gyfer y Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol. Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol (Rhif 1) ar gyfer y Bil yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Tachwedd 2016.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar gyfer y Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol. Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar gyfer y Bil yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Rhagfyr 2016.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/10/2016

Dogfennau