NDM6118 - Dadl Fer

NDM6118 Neil McEvoy (South Wales Central)
 
Bringing lobbying in Wales out into the open.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2016

Angen Penderfyniad: 19 Hyd 2016 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Neil McEvoy AS