Grant gwella addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig

Inquiry5

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig.

 

Nod cyffredinol yr ymchwiliad hwn oedd ystyried yr effaith ar blant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig yn sgil uno grantiau a oedd wedi'u neilltuo cyn hynny yn un Grant Gwella Addysg newydd o 2015-16. Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio'n benodol ar eu deilliannau addysgol ac yn ystyried:

 

  • Sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro'r ffordd y mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r Grant Gwella Addysg a sut y mae'r grant cyfun newydd yn cefnogi plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig, gan gyfeirio'n benodol at wella deilliannau addysgol;
  • effeithiolrwydd polisïau a strategaethau eraill Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi addysg plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig; ac
  • unrhyw faterion allweddol sy'n codi yn sgil uno'r grantiau a oedd yn arfer bod ar wahân yn un Grant Gwella Addysg.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar ganfyddiadau'r ymchwiliad:

Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig (PDF, 955KB).

 

Mae ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i’r ymchwiliad wedi cael ei gyhoeddi (PDF 407KB).

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/10/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau