Darpariaeth o ran Eiriolaeth Statudol

Inquiry5

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad i ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol.  Canolbwyntiodd y Pwyllgor ar y prif feysydd gwaith a ganlyn -

 

  • Y sefyllfa ddiweddaraf o ran gweithredu’r Cyfeiriad Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol i Blant a Phobl Ifanc;
  • Materion eraill sy’n berthnasol i gomisiynu ac ariannu eiriolaeth statudol;
  • Effaith Rhan 10 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014; a
  • Clustnodi meysydd eraill sy’n flaenoriaeth lle mae angen cynnydd o ran y gwasanaethau eiriolaeth a ddarperir.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau'r ymchwiliad.

 

Cyhoeddwyd yr ymateb i'r ymchwiliad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

 

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/10/2016

Ymgynghoriadau