Sesiynau ffarwelio

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau ffarwelio gydag uwch-bersonél Llywodraeth Cymru pan fyddant yn gadael eu swyddi.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn ffarwelio ar 16 Gorffennaf 2018 gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas CBE, cyn iddo ymddeol ar 20 Gorffennaf 2018.

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/10/2016

Dogfennau