Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai

Mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, a elwir yn gymdeithasau tai gan amlaf, yn sefydliadau trydydd sector sy'n ymwneud ag ystod o weithgareddau cymharol amrywiol sy'n aml yn mynd y tu hwnt i ddarparu tai rhent. Er enghraifft, mae llawer yn ymwneud â darparu cartrefi ar gyfer perchentyaeth cost isel, darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai, cartrefi gofal a darparu llety myfyrwyr.

 

Mae cymdeithasau hefyd yn chwarae rôl yn creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddi, yn enwedig drwy ddyfarnu contractau ar gyfer datblygu cartrefi newydd, a gwaith cynnal a chadw a gwella cartrefi sy'n bodoli eisoes i fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru.

 

Mae nifer y cymdeithasau tai yng Nghymru wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd yr 11 o drosglwyddiadau stoc a ddigwyddodd.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Ymchwiliad i Drefn Reoleiddio Cymdeithasau Tai, a bydd yn cyflwyno adroddiad ym mis Awst 2017.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Tenantiaid Cymru a Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru)

16 Ionwar 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 814KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Sefydliad Tai Siartredig Cymru

16 Ionwar 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 814KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Cartrefi Cymunedol Cymru

30 Ionwar 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 435KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Principality a Cyngor Benthycwyr Morgeisi  

30 Ionwar 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (PDF 435KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Pobl

13 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5 (PDF 740KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Grŵp Cynefin

13 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6 (PDF 740KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

7. Wales & West

13 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7 (PDF 740KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 7 ar Senedd TV

8. Newport City Homes

13 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 8 (PDF 740KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 8 ar Senedd TV

9. Bwrdd Rheoleiddiol Cymru

27 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 9 (PDF 581KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 9 ar Senedd TV

10. Tai Ceredigion

27 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 10 (PDF 581KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 10 ar Senedd TV

11. Cartrefi Cymoedd Merthyr

27 Chwefror 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 11 (PDF 581KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 11 ar Senedd TV

12. Llywodraeth Cymru

13 Mawrth 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 12 (PDF 431KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 12 ar Senedd TV

13 Llywodraeth Cymru

8 Mai 2017

Sesiwn Breifat

Sesiwn Breifat

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/10/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau