P-05-720 Deiseb Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn i Osod Band Eang opteg Ffibr yn y Pentref.

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Cllr James Campell ar ôl casglu 166 llofnod bapur.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, trigolion Penderyn, wedi llofnodi’r ddeiseb isod i fynegi’n dymuniad i gael band eang opteg ffibr yn ein pentref. Byddai’r gwasanaeth hwn yn trawsnewid ein cymuned, yn ein helpu ni fel defnyddwyr i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn gymdeithasol yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio yn y pentref naill ai mewn busnesau lleol  neu sy’n gweithio gartref.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 27/06/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau. Mae gwybodaeth bellach ar gael o dan y tab 'Cyfarfodydd'. Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth a chytunwyd i gau'r ddeiseb ar y sail bod cyflwyno band eang ffibr opteg i fod i gael ei gwblhau'n fuan, ac y gellir codi materion penodol gyda Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt a ddarparwyd gan y Gweinidog.Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/11/2016.

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Cwm Cynon
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/10/2016