SL(5)018 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 29 Medi 2016

Fe’u gosodwyd ar: 7 Hydref 2016

Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 17 Hydref 2016

Statws adrodd: Adroddiad Rhinweddau [PDF, 89KB]

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/10/2016

Angen Penderfyniad: 17 Hyd 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau