SL(5)017 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 28 Medi 2016

Fe’i gosodwyd ar: 30 Medi 2016

Yn dod i rym ar: 31 Hydref 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 17 Hydref 2016

Statws adrodd: Adroddiad clir [PDF, 53KB]

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/09/2016

Angen Penderfyniad: 17 Hyd 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau