Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

Inquiry5

 

Craffodd y Pwyllgor ar y gwaith o weithredu Adolygiad yr Athro Syr Ian Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru.

 

Gorffennaf 2019

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan (PDF 122KB) CCAUC ar ddyraniadau'r flwyddyn academaidd uwch. Cyn y sesiwn gofynnodd y Cadeirydd am ragor o wybodaeth gan y Gweinidog Addysg. Derbyniodd y Pwyllgor ymateb (PDF 651KB) ar 19 Mehefin.

 

Hydref / Tachwedd 2016

 

Cyfarfu’r Pwyllgor â’r Athro Diamond ar 12 Hydref 2016, gan ysgrifennu wedyn at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Cynhaliwyd y cyfarfod ar 12 Hydref ar y cyd ag Aelodau Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a oedd hefyd yn ystyried gweithredu'r Adolygiad Diamond. Ysgrifennodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau hefyd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/10/2016

Dogfennau