Craffu ar Ddarlledu a’r Cyfryngau

Fel rhan o'i gylch gwaith, bydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn parhau i gynnal sesiynau craffu cyffredinol gyda’r cwmnïau darlledu a'r cyfryngau sy'n gweithredu yng Nghymru.

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes bob chwarter.

BBC

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu a chasglu gwybodaeth yn rheolaidd gyda BBC.

ITV

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu a chasglu gwybodaeth yn rheolaidd gyda ITV.

Ofcom

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu a chasglu gwybodaeth yn rheolaidd gyda Ofcom.

  • Mae’r Pwyllgor yn casglu gwybodaeth am y drwydded weithredu ddrafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU.

S4C

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu a chasglu gwybodaeth yn rheolaidd gyda S4C.

Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

Dyfodol S4C

Mae’r Pwyllgor wrthi’n cynnal ymchwiliad i Dyfodol Cymru.

Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor yn ymchwilio i Ddarpariaeth Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru.

Yn yr newyddion

Nid yw cynnwys gwefannau allanol yn adlewyrchu safbwyntiau a dewis iaith y Pwyllgor hwn na Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Math o fusnes:

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2016

Angen Penderfyniad: 14 Meh 2017 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Dogfennau