SL(5)014 - Canllawiau Codi Tâl i Ofwat (rheoleiddiwr economaidd y sector dŵr) (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn drafft negyddol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 12 Medi 2016

Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod Pwyllgor: 26 Medi 2016

Statws adrodd: Pwynt adrodd (PDF, 101KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/09/2016

Dogfennau